Implantologia

L’implant dental és una “arrel de titani” que permet la connexió d’una pròtesi o funda sense afectar les dents del costat. La col·locació d’un implant es dur a terme sota anestèsia local i resulta indolora.

En el cas que faltin totes les dents duna arcada, els implants permetran realizaría una rehabiltación protésica, restablint la funció i l’estètica perdudes.

Abans de col·locar l’implant es farà un estudi radiològic on es valoraran diversos factors, com la quantitat i la qualitat de l’os i la geniva. D’aquesta manera sabrem si és necessària la realització d’algun tipus d’empelt abans, durant o després de la col·locació de l’implant.

Per a aquells pacients més aprensius oferim l’opció de realitzar les intervencions sota sedació intravesosa amb els nostres anestesistes de confiança.