Diagnòstic 3D (TAC)

En l’actualitat les imatges radiogràfiques en 3 dimensions s’usen amb freqüència per poder diagnòsticar i tractar adequadament. A la nostra clínica disposem d’un CBCT que permet obtenir imatges en 3D de major qualitat i amb molta menys radiació que els TACs convencionals.

Un dels àmbits on susa amb més freqüència és en limplantologia, on permet observar la disponibilitat òssia i la necessitat de realitzar un empelt dos.