Estètica dental

L’estètica del somriure ve determinada per diversos factors, que han de valorar-se de forma conjunta per abans de rehabilitat el somriure. Aquests factors són la estètica facial, la posició dental, la presencia d’absències dentals, el color dental i la forma dental. Així doncs, a l’hora de realitzar un tractament estètic, s’inclourà la valoració d’un tractament ortodòntic i una rehabilitació de les absències dentals amb odontologia protètica (explicats als seus corresponents apartats). En aquest apartats es parlarà dels blanquejaments dentals i la rehabilitació amb caretes i corones ceràmiques per aconseguir canvis de color i la forma dental.

Blanquejament

Quins factors afecten al color de les dents?

Algunes persones tenen les dents, de manera natural, més fosques que altres. Unes poden ser més grogues, altres més grises o més marrons. A més, les dents van tornant-se més grogues i senfosqueixen amb ledat. A més, el color de les dents es pot veure afectat per diversos factors: 

 1. Les taques superficials (taques extrínseques) poden ser degudes  a:
  • Fumar o mastegar tabac
  • Beure cafè, te o vi negre
  • Aliments de color molt fort, com les cireres, mores, remolatxa o cúrcuma. 
  • Cúmuls de tosca, que es formen quan la placa bacteriana sendureix 

  Les taques internes (taques intrínseques) poden ser per:

  • Tractament amb tetraciclina durant el període de formació de les dents
  • Traumatismes que hagin pogut causar una lesió irreversible del paquet vasculo-nerviós 
  • Ingesta excessiva de fluor durant el període de formació dental
  • Envelliment dental

   

  Com canviar el color de les dents?

  Un correcta neteja dental, realitzada per un dentista eliminarà la majoria de les taques extrínseques. Tot i així, per poder canviar el color intern de la dent es requerirà de la realització dun blanquejament dental, o bé de la realització de caretes o corones, amb les que a mis a més poder millorar la forma de les dents.

 2. Decidir quin tractament es adequat és complexa. Laconsellarem depenent del resultat que vulgui aconseguir, tenint en compte factors com: .
  • El grau i el tipo de les taques
  • Lestat de les dents i la presencia dempastaments. 
 3. Com funciona el blanquejament dental?
 4. El blanquejament es realitza a base de gels peròxids, que oxiden les taques eliminant-les. No es estrany que les dents puguin presentar sensibilitat durant el blanquejament, tot i així, no produeix cap dany irreversible a la estructura dentaria.
Com realitzar un blanquejament dental?
 • Blanquejament extern a casa

És el mètode més utilitzat. El dentista prendrà una impressió de les seves dents i li fabricarà una fèrula dental a mida. Haurà de col·locar petites rotes del gel blanquejador dintre de la fèrula i col·locar-se-la durant 2-3 hores al dia, preferiblement després de sopar. La duració sol ser de unes dues setmanes, tot i que dependrà de la situació inicial, i podria extendres a varis mesos si fós necessaris. La fèrula servirà per realitzar recordatoris quan el pacient ho desitgi. 

 

 • Blanquejament extern a la consulta

En aquest cas sapliquen els agents blanquejadors a la clínica, podent augmentar la seva activitat amb llums o làsers. Es realitzant sessions de 30-60 minuts durant varies visites, fins a aconseguir el color desitjat. Tot i que aquest procediment permet un blanquejament lleugerament més ràpid, els resultats resulten menys estables en el temps.

 

 • Blanquejament intern

El blanquejamient intern permet col·locar lagent blanquejador dintre de la dent. Aquest procediment és ràpid i efectiu, però només es pot realitzar en dents no vitals. Normalment són dents aïllades amb un color més fosc que la resta.

 1. Caretes i corones de ceràmica 

  Caretes

  Les caretes, son una fina làmina de porcellana o de composite, de la mateixa mida que una ungla, que sadhereixen sobre la cara externa de les dents.  

 2. Permeten corregir la forma, la posició i el color de les dents realitzant un mínim tallat de les dents. D’aquesta manera recuperarem lestética del somriure.  
 3. Corones

  Les corones dentals, especialment les corones 100% ceràmiques, també són utilitzades per satisfer les demandes estètiques. A diferència de les caretes, les corones necessiten més preparació i tallat de les dents, tot i així, és necessari optar per aquest tractament quan hem de recuperar lestètica de dents amb una estructura dental molt maltesa.

   

 4. Tant les corones com les caretes, permeten aconseguir molt bons resultats, tant a nivell estètic, com funcional. La elecció dun tractament o un altre dependrà de lestat de lestructura dental, la posició de les dents i el canvi de color que volem  aconseguir.