Odontologia preventiva

La odontologías preventiva té com a objectiu prevenir o evitar el desenvolupament de malalties, per la qual cosa és sens dubte, una de les àrees més importants de l’odontologia.

L’eliminació mecànica dels bacteris representa un dels pilars fonamentals de la prevenció, per la qual cosa és clau realitzar un correcte raspallat dental, així com una adequada higiene interdental.

D’altra banda, tot i que el raspallat és sens dubte la part més important de la prevenció, certs agents químics també poden ajudar a la prevenció de la malaltia de la càries i les malalties periodontals. Cada cas requereix d’unes cures determinadas, de manera que individualitzarem el tractament a les seves característiques.