Endodòncia

Què són les endodòncies?


Quan una càries dental avança, pot fer que la polpa dins del la dent sinflami de forma irreversible o sinfecti. En aquest cas shaura de fer una endodòncia, o el que vulgarment es coneix com a “matar el nervi”
.

Lendodòncia és un tractament endodòntic que consisteix en eliminar la polpa infectada de tots els conductes radiculars de la dent. Així doncs, seliminarà la infecció, que és la causa del problema, i les molèsties, en cas de que fossin existents, aniran desapareixent. Aquests tractaments es duen a terme sota magnificació.

Un cop realitzada lendodòncia, la reconstrucció de la dent serà necessària per poder restaurar la funció de la dent.

Existeixen altres tipus de tractaments endodòntics ?

Existeixen molts tipus de tractaments endodòntics. La realización dun tractament o un altre dependrà de factors com la presencia de tractaments previs, la posició de la dent i l’edat del pacient. Alguns exemples daquest altres tractaments són: les reendodòncies, les cirugies apicals, les pulpotomies pediàtriques i les revascularitzacions.